Dokumenty prawne

W tym dziale znajdą Państwo dokumenty związane z działalnością Spółdzielni pogrupowane w odpowiednie kategorie. Link obok nazwy prowadzi do dokumentu w formacie PDF


Statut spółdzielni

NrNazwaDokument
01Statut Spółdzielni Mieszkaniowej SSDIWiWPobierz

Odpis KRS


Regulaminy i akty prawne

NrNazwaDokument
01Regulamin Walnego ZgromadzeniaPobierz
02Regulamin Rady NadzorczejPobierz
03Regulamin ZarząduPobierz
04Regulamin korzystania z sali rehabilitacyjnejPobierz
05Regulamin porządku domowegoPobierz
06Regulamin porządku domowego - uchwałaPobierz
07Regulamin zlecania dostaw i usługPobierz

Uchwały organów spółdzielni

NrNazwaDokument
01Uchwała Zarządu w sprawie odpłatności za korzystanie z sali rehabilitacyjnejPobierz
02Uchwała Zarządu w sprawie regulaminu zlecania dostaw i usługPobierz
03Plan remontów w 2017 rokuPobierz
04Plan remontów w 2019 roku - w przygotowaniu
05Plan remontów w 2020 rokuPobierz
06Plan remontów w 2021 rokuPobierz
07Plan remontów w 2022 rokuPobierz
08Uchwała nr 47/V/2020 w sprawie zmiany reguIaminu porządku domowegoPobierz