Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

krótka podróż w czasie

Historia „Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” sięga roku 1985.
Spółdzielnia została powołana na zebraniu założycielskim 21 czerwca 1985 i wpisana do rejestru spółdzielni oraz do KRS. Spółdzielnia skupiała kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych. Jej celem było zrealizowanie budynku mieszkalnego wraz z zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym zapewniającym godziwe warunki bytowe dla jej członków.
Spółdzielnia pozyskała grunt w roku 1990, wtedy została podjęta decyzja o wybudowaniu nowoczesnego budynku mieszkalnego, Pozyskanie zarówno środków finansowych jak i dewelopera trwało jednak kilka lat i było wyzwaniem zarówno dla Zarządu Spółdzielni jak i osób nie zajmujących się tym zawodowo. Ostatecznie w latach 1994-1996 zostały podpisane odpowiednie umowy i budowa domu została zrealizowana.
Budowa Domu zakończyła się w 1997 roku. Na załączonych zdjęciach przedstawiamy proces budowy naszej Spółdzielni. Nietrudno dostrzec, jak nasz dom zmienił się przez te dwadzieścia lat…

Najważniejsze wydarzenia


 • 1985

  Założenie spółdzielni

  Założenie spółdzielni

  Spółdzielnia została powołana na zebraniu założycielskim 21 czerwca 1985 i wpisana do rejestru spółdzielni oraz do KRS.

 • 1990

  Pozyskanie gruntu pod budowę

  Pozyskanie gruntu pod budowę

  Spółdzielnia pozyskała grunt w roku 1990, wtedy została podjęta decyzja o wybudowaniu nowoczesnego budynku mieszkalnego,

 • 1994-1996

  Budowa domu

  Budowa domu

  Pozyskanie zarówno środków finansowych jak i dewelopera trwało jednak kilka lat. Ostatecznie w latach 1994-1996 zostały podpisane odpowiednie umowy i budowa domu została zrealizowana.

 • 1997

  Zakończenie budowy

  Zakończenie budowy

  Budowa Domu zakończyła się w 1997 roku.


Zdjęcia z budowy 1994-1996Stan obecny 2017