ul. Ksawerów 30, Warszawa

22 646 75 08

biuro@ksawerow30.pl

zarzad@ksawerow30.pl

Aktualności


3 czerwca 2019
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych"

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

krótka podróż w czasie


Historia „Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” sięga roku 1985. Została powołana na zebraniu założycielskim 21 czerwca 1985 i wpisana do rejestru spółdzielni oraz do KRS. Jej celem było zrealizowanie budynku mieszkalnego wraz z zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym zapewniającym godziwe warunki bytowe dla jej członków.