ul. Ksawerów 30, Warszawa

722 220 212

biuro@ksawerow30.pl

Aktualności


17 października 2022
Zawiadomienie o obowiązkowym przeglądzie wentylacji mechanicznej.

3 czerwca 2019
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych"

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

krótka podróż w czasie


Historia „Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” sięga roku 1985. Została powołana na zebraniu założycielskim 21 czerwca 1985 i wpisana do rejestru spółdzielni oraz do KRS. Jej celem było zrealizowanie budynku mieszkalnego wraz z zapleczem medyczno-rehabilitacyjnym zapewniającym godziwe warunki bytowe dla jej członków.